Algemene informatie voor bewoners

Curaçao Ocean Resort - Informatie voor bewoners

Hier vind u meer informatie voor bewoners van het Curaçao Ocean Resort.

Resort poorten

De hoofdpoort voor voertuigen openen of sluiten.

Alle appartementen en villa's hebben een afstandsbediening voor het openen van de hoofdpoort. De afstandsbediening moet worden gebruikt om de poort normaal te openen.
Een nieuwe afstandsbediening kan worden aangevraagd via de resortmanager, kosten zijn 110, - Naf per afstandsbediening.

Het open maken van de gate door de bewoner te bellen via de code op de lijst. Men belt het appartement door het intoetsen van de appartement code op de lijst. De bewoner kan na opname van de telefoon een gesprek met u voeren en de poort indien gewenst voor u openen door 09 in te toetsen. De telefoon kan hierna worden opgehangen.

Met de volgende mogelijkheid kan de poort bij het verlaten van de binnenkant worden geopend.

Om naar buiten te gaan kan de poort vanaf de binnenkant geopend worden door gebruik te maken van het grote toetsenbord rechts naast de grote poort.
Men drukt op de  Call knop en daarna de code voor het appartement intoetsen. De lijst met appartement codes vindt u naast de service telefoon.

Nieuwe toegangscode

Voor het verkrijgen van een apt-code moet uw telefoon no in het systeem worden geprogrammeerd. Graag uw voorkeur telefoon nummers sturen naar ellis@oceanresort.cw als u die nog niet hebt opgegeven.

Voetgangers poort bij de auto poort.

De voetgangers poort kan geopend worden door gebruik te maken van een van de kleine toetsenborden buiten op de pilaar door de geleverde numerieke code  gevolgd door het # teken in te toetsen. Als u naar buiten gaat  dan drukt u vanaf de binnenkant op de groene knop bij de poort.

Voetgangerspoort bij gebouw D (nabij sea aquarium brug)

Vanaf april 2022 is de voetgangerspoort naast gebouw D enkel bestemd voor bewoners van gebouw D.  Alle overige bewoners / bezoekers dienen het voetgangerspoortje naast de auto poort te gebruiken.

Neem contact op met onze resortmanager als er een probleem is met de poorten.

Brievenbus sleutels

Elk appartement heeft een brievenbus toegewezen gekregen en twee bijbehorende sleutels.

De brievenbussen en de sleutels zijn het eigendom van de Stichting. Het originele fabrieksslot mag niet veranderd of vervangen worden. De sleutels horen bij het appartement en dienen steeds in het appartement achtergelaten te worden.

Zijn er problemen met de brievenbussen dan dient  u dit direct aan de resort manager te melden.

Bij verlies van de sleutels kost het minimaal Ang. 125.= voor de vervanging.

Sleutelhangers

Elk appartement of villa heeft twee identificatie sleutelhangers ontvangen. Deze sleutelhangers zijn voorzien van het appartement of villa no.
Een goed georganiseerd identificatiesysteem vormt een belangrijk onderdeel voor het waarborgen van van de veiligheid op ons  resort en waardoor een verhoogd woongenot kan worden bewerkstelligd.

Een dergelijk systeem moet ervoor zorgen dat alleen degenen die rechtmatig Ocean Resort moeten kunnen binnenkomen of verlaten en/of toegang hebben tot onze faciliteiten, zoals o.a. de beach en het zwembad, identificeerbaar zijn en dat ook onbevoegde personen, die proberen om toegang te krijgen, kunnen worden geweerd.

De resortmanager of de aangestelde bewaker is bevoegd om naar deze hanger te vragen waarop het appartement no is aangegeven. Indien men deze niet bij zich heeft dan zal worden verzocht om die op te halen en bij in gebreke blijven kan door de bewaker of resortmanager verzocht worden om het resort te verlaten, of vindt indien nodig verwijdering plaats.

Kosten voor  vervanging of extra hangers zijn fl. 50.— per stuk.

U wordt vriendelijk verzocht om ten behoeve van uw eigen veiligheid en verblijfsgenot hieraan uw medewerking te verlenen.

Bij voorbaat onze dank.

Afval containers

Er staan 8 grote Selikor afval containers die zijn geplaatst in de driehoekige plek naast de garages aan het einde van de grote parkeerplaats. (onder de grote paarse Bougainville)

Vul de containers niet te vol s.v.p.

De container nooit zo overvol gooien, zodat het deksel van de container niet meer volledig dicht kan en helemaal afsluiten, anders zal dat leiden tot ongewenste overlast zoals stank, ratten en vliegen.

Als een container vol is, kijk dan naar de volgende container waar er nog voldoende ruimte is voor uw afval.

Afval dat niet past of dozen moeten tot kleinere stukken worden bewerkt of gecomprimeerd.

Afval plaatsen naast de container is niet toegestaan.

De containers mogen niet gebruikt worden voor tuin-, bouw-, groot- of zwaar afval zoals bv. meubels.

Deze en te groot afval moet door de eigenaar zelf worden verzorgd en afgevoerd.