Informatie over resortbeheer

Curacao Ocean Resort - Contactgegevens Resort Management

Resort Management
Mobiel: +5999 521 5752

Ellis van Mierlo
Email: ellis@oceanresort.cw
Mobiel: +5999 5227281

Raul da Costa
Mobiel: +5999 5242920

CuraƧao Ocean Resort - Informatie over resortbeheer

Hier vindt u een beschrijving van de activiteiten van het Resort Management.

1. Algemeen beheer

 • Beheerder draagt zorg voor alle met beheer te maken activiteiten onder andere, doch niet beperkt tot:
 • Beheerder houdt toezicht op de toegang van personen tot het resort.
 • Beheerder verstrekt inlichtingen aan bezoekers en wijst hen de weg.
 • Beheerder beantwoordt de aanvragen van bewoners en derden via email en telefoon voor de Stichting.
 • Beheerder controleert de postbus van de Stichting en bewaart de binnengekomen stukken voor het bestuur.
 • Het beheren van de sleutels en afstandsbedingen van de algemene voorzieningen.
 • Het afhandelen van aanvragen van bewoners omtrent de afstandsbedingen en toegangscodes van de toegangspoort.
 • Het aanspreken van gebruikers van de algemene voorzieningen bij niet toegestaan gedrag.
 • Het uitvoeren van verbeteringen ter verhoging van de kwaliteit van de algemene voorzieningen.
 • Het controleren van de facturen van de dienstverleners en deze doorgeven aan de penningmeester.
 • Het bijdragen aan de beheersing van de uitgaven.

2. Onderhoud en algemene werkzaamheden

 • Noodzakelijke onvoorziene reparaties en overige onverwachte uitgaven boven de Naf. 1000,00 zullen alleen worden uitgevoerd na melding aan het dagelijks bestuur en met toestemming van een van de leden van het dagelijks bestuur van de Stichting.
 • Beheerder behoudt zich het recht voor om werkzaamheden boven de Naf. 1000,00 uit te voeren indien beheerder niet binnen 48 uur na melding een tegenbericht van de Stichting heeft ontvangen.

3. Controle van uitvoerende dienstverleners

 • Beheerder begeleidt en houdt toezicht op de dienstverleners en aannemers op het resort tijdens werkzaamheden aan de algemene voorzieningen.
 • Beheerder controleert de door derden uitgevoerde werkzaamheden.
 • Beheerder houdt toezicht op het tuinonderhoud.
 • Beheerder regelt en controleert het periodiek schoonmaken van het zwembad.
 • Beheerder regelt en controleert het periodiek opruimen en aanharken van het strand.
 • Beheerder regelt en controleert het onderhoud van het bij het zwembad en strand behorende meubilair.
 • Beheerder regelt en controleert het onderhoud van de muren en plantenbakken op en rondom het resort terrein.
 • Beheerder regelt en controleert het periodiek schoonmaken van de kleed-/toiletruimte en het kantoor van de stichting.
 • Beheerder controleert van de goede werking van alle tot de algemene voorzieningen behorende installaties, waaronder begrepen: de zwembad installatie, de drip- en sproeisystemen, de hekken van het resort, de algemene verlichting, het Camera systeem, de Scor website, het rioleringssysteem, incl. de pompen.

4. Rapportage

 • Beheerder rapporteert aan het (dagelijks) bestuur van de Stichting in de vorm van een schriftelijk rapport op tweewekelijkse basis.
  Indien de Stichting niet akkoord is met hetgeen is gerapporteerd dient zij dit binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk kenbaar te maken.